Eğitim yazılımı eğitim amacıyla yapılmış herhangi bir bilgisayar yazılımı için kullanılan bir terimdir. Dil öğrenme yazılımlarından sınıf yönetimi yazılımlarına ve referans yazılımlarına kadar farklı aralıkları kapsar. Tüm bu yazılımların amacı, eğitimin bir bölümünü daha etkili ve verimli hale getirmektir.

Eğitim yazılımı, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine etkili ve interaktif bir biçimde katılımına olanak sağlar. Bu yüzden de eğitim yazılımlarda yer alan animasyon, grafik ve metin gibi öğelerin dikkat çekici olması, öğrencinin doğrudan katılımına olanak vermelidir. Bu tür yazılımlar derse aktif olarak katılımı sağlarken kullanılan unsurlar da eğitim-öğretim ortamının daha zevkli bir zeminde inşa edilmesini sağlar. Böylece somutlama yapılan öğrenci işlenen konuyu daha iyi kavrar.

Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı teknolojiler yalnızca kısa bir süredir günlük hayatta olmasına rağmen birçok alanda kolaylık sağlamıştır. Hayatı kolaylaştıran teknolojilerin kullanıldığı alanlardan bir tanesi de eğitimdir.

Eğitim yazılımları herhangi bir eğitim alanında kullanılabilirler. Doğaları gereği, eğitimi desteklemek için etkileşimli araçları kullanmaları ve farklı kullanıcı gruplarının özelliklerine uyum sağlamaları gerekir. Bu yüzden eğitim yazılımlarının kullanımları kolay olmalıdır. Öğrenciler bireysel olarak kullanabilmeli ve bir gözetmene ihtiyaç duymamalıdır.

Eğitim Yazılımı Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Eğitim yazılımları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunmaktadır:

 • Eğitim içeriği basitten zora olacak şekilde sıralanmalıdır.
 • İçerikler öğrencilerin seviyesine uygun olmalıdır.
 • Öğrenci soruları cevaplarken interaktif bir biçimde katılım sağlamalıdır.
 • Verilen cevapların doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında dönütler verilmelidir.
 • Öğrenciyi cevaba ulaştırmak için çeşitli ipuçları verilmelidir.
 • İçerikler bağlantılı olmalı, birbirine bağlı içeriklere yer verilmelidir.
 • Eğitimler ses, animasyon ve grafiklerle desteklenmelidir.
 • Yazılım sistemi konu tekrarlarına imkân vermelidir.
 • Testlerle ilgili ölçme-değerlendirme kısımları yer almalıdır.
 • Sistemin kolay kullanımı açısından yardım menüsü ve kılavuzu bulunmalıdır.
 • Kullanıcı dostu olup basitçe tasarlanmış olmalıdır.

Eğitim Yazılımı Türleri

Eğitim

Eğitim amaçlı geliştirilen yazılımlar, öğrencinin konuya hakim olması için gerekli tüm bilgileri ve etkinlikleri sağlaması açısından öğretmen görevi görür; örneğin, giriş bilgileri, örnekler, açıklamalar, uygulamalar ve geri bildirim sağlayabilir. Yeni içeriği tüm öğretim dizisi boyunca adım adım öğretmek ve böylece öğrencinin bağımsız olarak çalışmasına izin vermek için tasarlanmıştır. 

Amaç, öğrencinin diğer destek materyallerine veya tamamlayıcı materyallere gitmek zorunda kalmadan tüm konuyu öğrenebilmesidir.

Simülasyon

Simülasyon türünde geliştirilen yazılımlar öğrenciye operasyonları göstermek için gerçek veya hayali sistemleri modellemeye çalışır. Bu nedenle, simülasyonlar yeni içeriği tanıtmak için değil, daha önce öğrenilen içeriği daha gerçekçi ortamlarda uygulamak için kullanılır.

Simülasyonlar bir konuyu veya bir konunun nasıl uygulanacağını öğretebilir. Öğrencilerin farklı nedenlerle tehlikeli, pahalı veya erişilmesi zor olan olayları deneyimlemelerine olanak tanır.

Oyun

Oyun türünde geliştirilen eğitim yazılımları içeriğinde alıştırmalara, simülasyonlara kurallar ve ödüller ekleyerek öğrencilerin motivasyonunu artırmayı amaçlar. Bu nedenle öğretmenlerin açıklamaları arasında bir etkinlik olarak kullanması, içeriği pekiştirirken öğrencilerin dikkatini ve motivasyonunu sürdürmesi olağandır.

Oyun türünde geliştirilen yazılımlar, eğlenceyi öğrenmeyle birleştirmek amacıyla eğlence ve rekabet için büyük bir değer olan kurallara sahip olmakla karakterize edilir.

Problem Çözme

Problem çözme türünde geliştirilen yazılımlar, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu, genel beceri geliştirme veya içeriğe özgü problem çözme yoluyla yapılabilir. Bu yazılımlar, bir problemi çözme fırsatı sağlamalı (bir hedef aracılığıyla), bir dizi faaliyet veya işlem sunmalı (bir süreç yoluyla) ve çözüme ulaşmak için bilişsel işlemleri gerçekleştirmenin bir yolunu sağlamalıdır.

Bu şekilde öğrenciler hipotezler oluşturma ve sunulan problemleri çözmeye çalışmak için onları test etme fırsatına sahip olurlar.