IK EĞİTİM PROGRAMLARI

Düzenlenen Eğitim Programları 

1) Şirket Oryantasyon Programı

 • Şirket Genel Tanıtım
 • Kalite Politikası
 • Yasal Yükümlülükler
 • Bilişim Hizmetleri
 • Şirket Eğitim Stratejisi; Kariyer Kriterleri
 • Çalışana Sunulan Hizmetler
 • İşyerinde Eşitlik

2) Akademik İşbaşı Eğitim programı/Buddy Uygulaması

3) Kurumsal Farkındalık Programı

4) Kurumsal Aidiyeti Destekleyici Çalışmalar

 • İletişim çalışmaları,
 • İnisiyatif alabilme ve karar verebilme Özgürlüğü,
 • Sosyal aktiviteler,
 • Takdir etme ve ödüllendirme,
 • Kazanç tatmini ve adil ücret dağılımı

sağlayarak,kurumumuzun gelecek hedeflerini anlayan ve bu hedeflere katkı sağlayan, motivasyonu ve verimliliği yüksek takımlar olmaya gayret ediyoruz.

Bu bağlamda;

 • Şeffaflığa ve açık iletişime teşvik
 • Kapsayıcı bir ortam oluşturmak
 • Kurumsal aidiyetin öneminin sösterilmesi
 • Kurum içi adalet
 • Çalışan gelişimine odaklanmak en büyük dikkatimiz.