Oyunlaştırma

Oyunlaştırma (Gamification) oyun felsefesinin ve oyun mekaniklerinin oyun dışı alanlarda motivasyonu arttırmak ve kullanıcıların problem çözme yeteneklerini geliştirmek için kullanılmasıdır.